10.30 – 13.30 Warsztat I forma stacjonarna.  Brak wolnych miejsc

Warsztat realizowany przy współpracy z firmą GE

 Kurs resuscytacji noworodka,
osoba prowadząca dr n. med. Tomasz Talar,
Klinika Neonatologii IT i Patologii Noworodka ICZMP

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. Omówienie aktualnych wytycznych resuscytacji noworodka na sali porodowej.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
2. Wybrane sytuacje kliniczne – symulacja przypadków z analizą postępowania.
3. Doskonalenie podstawowych czynności resuscytacyjnych na manekinach.
4. Intubacja noworodka – ćwiczenia praktyczne na manekinach.

14.00 – 17.00 Warsztat II forma stacjonarna . Brak wolnych miejsc

Monitorowanie aEEG przy łóżku pacjenta w praktyce,
osoba prowadząca Judi Moor
Senior International Clinical Marketing Manager, firma Natus

Program
– co to jest aEEG,
– konwertowanie EEG do aEEG – jak to działa,
– interpretacja wzorców tła,
– aplikowanie elektrod (zajęcia praktyczne),
– podstawowa interpretacja artefaktów i rozwiązywanie problemów.

 

17.30 – 18.30 Warsztat III forma online

Nieinwazyjne monitorowanie pacjenta w opiece szpitalnej i poszpitalnej
osoba prowadząca Agata Zawadka firma Masimo

Program
– przedstawienie pomiaru SpO2 w technologii Masimo,
– nieinwazyjny pomiar ciśnienia
– dodatkowe monitorowanie: nieinwazyjna hemoglobina i oksymetria regionalna.Dla uczestników Konferencji warsztaty są darmowe.

Dla osób nie biorących udziału w Konferencji koszt udziału w warsztatach stacjonarnych – 100 zł . Wpłatę należy uiścić na podane niżej dane do 31 marca 2022

Centrum Doradczo-Szkoleniowe PROVENA 
Łódź ul. B. Krzywoustego 37
nr konta: Alior Bank 25 2490 0005 0000 4500 4288 5665


Warsztaty stacjonarne odbywać się będą w Hotelu Ambasador Premium
ul. Kilińskiego 145, Łódź

Warsztat online – osoby które zapiszą się na ten warsztat otrzymają link z dostępem do transmisji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach proszone są o zgłoszenie swojego udziału drogą e-mailową podając:

– imię i nazwisko  (dla osób zarejestrowanych na Konferencję)

 – imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, miejsce pracy, numer telefonu kontaktowego oraz dane do wystawienia faktury
( dla osób które nie biorą udziału w Konferencji)