FINE 2 to program oparty na serii zadań skupiających się na obserwacji, uczestnictwie rodziny i refleksji. Bazuje szeroko na koncepcji opieki rozwojowej nakierowanej na rodzinę i dziecko (IFCDC) oraz koncepcji NIDCAP. Uczestnicy przeprowadzają obserwacje we własnym miejscu pracy. Celem jest zmiana osobistej praktyki i rozwój dobrych wzorców opieki. Obserwacje i refleksje w formie pisemnej są przekazywane do oceny przez instruktora. Po ukończeniu programu mentorzy zazwyczaj są w stanie ocenić przydatność ucznia do szkolenia NIDCAP i w stosownych przypadkach, ułatwić uczestnikowi przejście do formalnego szkolenia NIDCAP.

Program kształcenia obejmuje 10 tematów zebranych w dwie grupy:
Część 1: 5 tematów skupiających się na obserwacji neurobehawioralnej
Część 2: 5 tematów skupiających się na wdrażaniu IFCDC

Dla kogo jest ten kurs?

 • Każdy członek zespołu terapeutycznego noworodka, który pragnie rozwinąć własną praktykę i zyskać większy wpływ na promowanie IFCDC w każdym środowisku leczącym wcześniaki lub noworodki.
 • Wymagane jest wcześniejsze uczestnictwo w kursie FINE 1 (minimum  miesiąc przed kursem FINE 2)
 • Wymagana jest możliwość systematycznego prowadzenia obserwacji w środowisku oddziału intensywnej terapii noworodka
 • Wymagany jest dostęp do komputera z możliwością wideokonferencji.
 • Wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację z instruktorem oraz sporządzanie pisemnych relacji z obserwacji

Pełne szkolenie FINE-2 trwa cztery do sześciu miesięcy, obejmuje jedno spotkanie stacjonarne oraz dwa lub trzy spotkania on-line, w odstępie około dwóch miesięcy.

27 listopada (środa) w godzinach 9:00 -14:00 –  spotkanie  w formie stacjonarnej w IPCZMP w Łodzi
Kolejne spotkania będą miały  formę zdalną, na platformie Zoom lub Teams.
Uczestnikom po każdej sesji zostanie zadany zestaw zadań do realizacji przed kolejnymi spotkaniami.

Kurs w liczbach:

 • 4 – 6 miesięcy z zadaniami co tydzień lub co dwa tygodnie
 • 5 godzin samodzielnej nauki na każdy temat.
 • 12 godzin bezpośredniego kontaktu z instruktorami (wideokonferencja)

KOSZT KURSU – 4200 zł brutto
Dane do wpłaty przesłane zostaną do osób, które zakwalifikują się na kurs.
Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce REJESTRACJA

Organizator skontaktuje się z Państwem i potwierdzi możliwość udziału.
Zostaną też Państwo poproszeni o przesłanie skanu certyfikatu ukończenia kursu FINE 1.

KURS ODBĘDZIE SIĘ GDY ZBIERZE SIĘ MINIMUM 5 OSÓB

W ramach kursu uczestnik otrzymuje:

 • Tutoriale on-line.
 • Wysokiej jakości podręcznik do kursu (200 str.) w języku angielskim
 • Zadania do samodzielnego wykonania z przygotowanymi arkuszami ćwiczeń.
 • Wskazówki mentora z zaawansowanym przeszkoleniem i doświadczeniem.
 • Bieżąca ocena kształtująca z informacją zwrotną.
 • Dostęp do materiałów uzupełniających, zalecana lektura i pomocne wskazówki
 • szkolenie w kameralnej grupie (max 10 osób)
 • Certyfikat

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

 • Włączyć obserwację behawioralną do opieki nad noworodkiem
 • Dostosować opiekę, aby zmaksymalizować komfort i promować rozwój.
 • Wykorzystać umiejętność aktywnego słuchania, aby ułatwić rodzicom zrozumienie swojego dziecka.
 • Pewnie wspierać kontakt rodzic-dziecko i promować partnerstwo w opiece.
 • Wpływać na pozostały personel poprzez demonstrację dobrych praktyk.
 • Ocenić swoje mocne i słabe strony jako praktycy opieki rozwojowej.
 • Ocenić obecną praktykę w swojej jednostce i zidentyfikować możliwości zmian.

   

  •