Koncepcja NIDCAP opiera się na solidnej podstawie wieloletnich badań naukowych i opisuje kompleksowy program wsparcia rozwoju noworodka będącego pacjentem oddziału intensywnej terapii.

Opracowana została w latach 70. XX wieku przez dr Heidelise Als, psychologa rozwoju z Uniwersytetu Harvarda, przy współpracy badaczy ze Szpitala Dziecięcego w Bostonie. NIDCAP, czyli zindywidualizowana opieka rozwojowa i ocena noworodka, zakłada, że każdy mały pacjent otrzymuje spersonalizowaną opiekę, z zachowaniem najlepszych warunków rozwoju organizmu, przy aktywnym udziale rodzica. Założenia koncepcji stanowią standard postępowania w najlepszych oddziałach neonatologicznych na świecie.

Pierwszym etapem szkolenia personelu w ramach koncepcji NIDCAP jest moduł FINE-1 (Family and Infant Neurodevelopmental Education – Edukacja neurorozwojowa dla rodziny i noworodka).