Ramowy Program Konferencji

 9.30 – 9.40 Otwarcie Konferencji
9.40 – 11.30 Sesja I 
9.40 – 10.00   Wpływ pandemii SARS CoV-2 na opiekę okołoporodową.                          
10.00 – 10.20 Zakażenia SARS CoV-2 w okresie noworodkowym.      
10.20 – 10.40 Noworodek Covid (+) w czasach pandemii – doświadczenia z Kliniki Wad                              .Wrodzonych  Noworodków i Niemowląt.
10.40 – 11.00 Noworodek z zakażeniem wrodzonym SARS CoV-2 opis przypadku

11.00 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 11.45 Przerwa

11.45 -13.45  Sesja II
11.45 – 12.05  Jak budować zaufanie rodziców do personelu medycznego na OIOM-ie
12.05 – 12.25  Poród przedwczesny – wpływ na dojrzewanie i funkcję nerek .           
12.25 – 12.45  Screening hipotyreozy w okresie noworodkowym– praktyczne podejście .
12.45 – 13.05  Diagnostyka i leczenie konfliktów małopłytkowych u noworodka.      
13.05 – 13.15  Prezentacja firmy
13.15– 13.45   Dyskusja

13.45– 14.00 Przerwa

14.00  – 16.00 Sesja III
14.00 – 14.20  Techniki wspomagania rozrodu – wpływ na stan noworodka.
14.20 – 14.40  Oddychanie spontaniczne w łagodnych postaciach przepukliny
                         przeponowej – modyfikacja rekomendacji.
14.40 – 15.00  Żelazo elementarne w zapobieganiu niedokrwistości u wcześniaków.
                         Praktyczne aspekty stosowania i opis przypadku.
15.00 – 15.20  Wpływ Fe na rozwój OUN
15.20 – 15.30  Prezentacja firmy
15.30 – 16.00  Dyskusja

16.00– 16.15 Przerwa

16.15– 18.30– Sesja IV  
16.15 – 16.35 Korzyści z zastosowania pozycji bocznej podczas nauki karmienia
                         wcześniaków.
16.35– 16.55  Nieinwazyjne formy wsparcia oddechu Optiflow.
16.55 – 17.05 Prezentacja firmy
17.05 – 17.25 Hipotermia lecznicza – jak to robimy w Polsce?    
17.25 – 17.55 Dyskusja

17.55 – 18.30 Sesja plakatowa i podsumowanie Konferencji