Program Konferencji

 9.30-9.40 Otwarcie Konferencji

 9.40-11.30    Sesja I  Noworodek w dobie pandemii
                        Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski,
                                                 dr n. med. Tomasz Talar

  9.40-10.00
  Kompleksowa opieka rozwojowa nad dzieckiem urodzonym
                        przedwcześnie KORD.

                        prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich,
                       
Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii, Warszawa

10.00-10.30   Surfactant Delivery via Thin Catheter in Preterm Infants with
                        Respiratory
Distress Syndrome: Results of OPTIMIST-A Trial
                        Peter A. Dargaville, MBBS, FRACP, MD, Australia

10.30-10.50   Zakażenia SARS CoV-2 w okresie noworodkowym.
                        prof. dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek
                        Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii, Katowice

10.50-11.10   Neonatal care during the COVID-19 pandemic –
                        experiences from Sweden
                        Uwe Ewald prof., MD Uppsala University

11.10-11.30   Dyskusja

11.30-11.45 Przerwa

11.45 -13.35    Sesja II Noworodek-opieka wielodyscyplinarna.
                         Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka,
                                                   dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska prof. ICZMP

11.45-12.05    Jak budować zaufanie rodziców do personelu medycznego na OIOM-ie
                         prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Poznań

12.05-12.25    Benefits of aEEG beyond the HIE population 
                         Judy Moore Senior International Clinical Marketing Manager

12.25-12.45   Kiedy warto poszerzyć screening w kierunku hipotyreozy
                        u noworodków
                        dr hab. n. med. Renata Stawerska ,
                        Klinika Endokrynologii Dziecięcej ICZMP Łódź

12.45-13.05   Wpływ porodu przedwczesnego na dojrzewanie i funkcję nerek
                        w okresie noworodkowym i w późniejszym okresie życia. . 
                        prof. dr n. med. Marcin Tkaczyk,
                        Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Dziecięcej ICZMP, Łódź

13.05-13.30   Dyskusja

13.30-13.35   Kompleksowe wsparcie w kolce niemowlęcej.
                     Julia Koseda firma Humana


13.35-14.05  Przerwa

14.05-15.50   Sesja III Znane problemy – nowe rozwiązania cz. I
                         Moderatorzy prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
                                                dr n.med. Marcin Kęsiak

14.05-14.25   Techniki wspomagania rozrodu – wpływ na stan noworodka.
                        prof. dr hab. n.med. Rafał Kurzawa
                        Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu  i Embriologii, Szczecin

14.25-14.45   Udział żelaza w metabolizmie mózgu u noworodka.
                        prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach,
                        Oddział Kliniczny Neonatologii Szpital Uniwersytecki, Kraków

14.45-15.05   Alloimmunologiczna małopłytkowość płodów/noworodków (FNAIT) –
                        diagnostyka, leczenie i profilaktyka w Polsce i na świecie.
                        dr Katarzyna Guz, Kierownik Pracowni Genetyki Komórek Krwi
                        i Chimeryzmu Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

15.05-15.25   Żelazo elementarne w zapobieganiu niedokrwistości u wcześniaków.
                        Praktyczne aspekty stosowania i opis przypadku.
                        dr n. med. Benigna Konatkowska, Poznań współpraca z Chiesi Poland

15.25-15.50  Dyskusja

15.50-16.10 Przerwa

16.10-18.30   Sesja IV Znane problemy – nowe rozwiązania cz. II
                         Moderatorzy dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska prof. ICZMP
                                                dr n. med. Tomasz Talar 

16.10-16.30   
Oddychanie spontaniczne w łagodnych postaciach przepukliny
                         przeponowej – modyfikacja rekomendacji.
                          dr hab. n. med. prof. Iwona Maroszyńska prof. ICZMP, Łódź
                          Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt

16.30-16.50   Nieinwazyjne formy wsparcia oddechu Optiflow.
                        dr n. med. Tomasz Talar,
                        Klinika Neonatologii, IT i Patologii Noworodka ICZMP, Łódź

16.50-17.00   Nowa platforma do nawilżania dla noworodków F&P950
                        mgr Ewelina Deputat firma Fisher & Pykel

17.00-17.20   Hipotermia lecznicza – jak to robimy w Polsce?  
                        dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska prof. ICZMP,
                        Klinika Neonatologii, IT i Patologii Noworodka ICZMP, Łódź

17.20-17.40  Korzyści z zastosowania pozycji bocznej podczas nauki karmienia
                      wcześniaków.
                       dr n. med. Anna Raczyńska,
                       Klinika Neonatologii, IT i Patologii Noworodka ICZMP, Łódź

17.40-18.00  Dyskusja

18.00-18.30  Sesja plakatowa:
                     1. Wymiary grasicy u noworodków.
                        
dr M.Wójtowicz-Marzec
                     2. Stosowanie surfaktantu u noworodków z niewydolnością oddechową
                         wymagających transportu w pierwszych godzinach życia.
                        
dr J.Karalus-Gach
                    3. 
Noworodek z wrodzonym zakażeniem wirusem SARS-COV-2.
                        
dr M.Wiszniewska
                    4.  Klęska urodzaju czyli co każdy pediatra powinien wiedzieć o
                         nadprodukcji pokarmu
                         dr A.Maćkowska

18.30-18.45  Podsumowanie Konferencji